AUK/5/NMSM/2021/0008

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10; N-7; N-3; N-2 z Oddziału KWK Piekary I
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 04.03.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 08.03.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 08.03.2021 11:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Danuta Zuza 32 432-1321 dzuza@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY NIESTOPOWY N10 80,79 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / 100,00 zł] 1 100,00
2 ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY NIESTOPOWY N7 97,49 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / 100,00 zł] 1 320,00
3 ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY NIESTOPOWY N3 18,26 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / 100,00 zł] 1 000,00
4 ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY NIESTOPOWY N2 3,46 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / 100,00 zł] 1 280,00

Dokumenty wymagane

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego1
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów trwałych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., treść ogłoszenia
Oświadczenie oferenta, że oferent nie posiada w stosunku do Spółki wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu
aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów oraz indywidualny numer rejestrowy (BDO) Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.