AUK/5/NMS/2021/0149

Nieruchomość niezabudowana w Knurowie przy ul. Targowej obejmująca działkę gruntu nr 1696/50 o powierzchni 0,4752 ha wraz z udziałem 1/4 w działce gruntu nr 1696/49 o powierzchni 0,1883 ha oraz udziałem 1/2 w działce 1730/20 o powierzchni 0,0129 ha
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 09.03.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 11.03.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 11.03.2021 12:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Nieruchomość niezabudowana w Knurowie przy ul. Targowej obejmująca działkę gruntu nr 1696/50 o powierzchni 0,4752 ha wraz z udziałem 1/4 w działce gruntu nr 1696/49 o powierzchni 0,1883 ha oraz udziałem 1/2 w działce 1730/20 o powierzchni 0,0129 ha 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [2000,00 zł / -] 245 000,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.