AUK/5/NMS/2021/0152

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - silniki wentylatorów
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 11.03.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 15.03.2021 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 15.03.2021 10:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Zestaw silników wentylatorów: silnik wentylatora nawiewu kompensencji 1 szt., silnik wentylatora nawiewu kompensencji 1 szt, silnik wentylatora grzania 1 szt., silnik wentylatora nagrzewnicy 1 szt., silnik nagrzewnicy wentylatora 1 szt., silnik wentylatora silnika głównego M1 1 szt., silnik wentylatora silnika głównego M2 1 szt., silnik wentylatora silnika głównego M3 2 szt., silnik wentylatora szaf 1 szt. 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 9 900,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.