AUK/5/NMS/2021/0156

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWKCL Brzeszcze - obrabiarki, liny
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 12.03.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 16.03.2021 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 16.03.2021 10:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Wiertarka promieniowa 2K5 z wyposażeniem nr inw. 411/100018 nr przetargu 247-74/2019 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 6 000,00
2 Wiertarka kątowa nr inw. 411/100029 nr przetargu 247-75/2019 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 540,00
3 Frezarka elektryczna Wevelbag nr inw. 412/100043 nr przetargu 247-76/2019 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 3 300,00
4 Przecinak do nakrętek SMH nr inw. 413/101372 nr przetargu 247-77/2019 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 600,00
5 Szlifierka NUA 25 nr inw. 415/100072 nr przetargu 247-78/2019 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 600,00
6 Lina nośna Ø48 (nowa) oznaczenie liny 48 6x47 WSNFC 1670 U z PN EN 12385-2, świadectwo liny nr 43/S/14, 740m nr przetargu 247-79/2019 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [500,00 zł / -] 64 000,00
7 Lina nośna Ø48 (nowa) oznaczenie liny 48 6x47 WSNFC 1670 U z PN EN 12385-2, świadectwo liny nr 43/S/14, 740m nr przetargu 247-80/2019 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [500,00 zł / -] 64 000,00
8 Lina nośna Ø48 (po 20 miesiącach eksploatacji, nawinięta na bęben) oznaczenie liny 48 6x36 WS-NFC 1670 U z PN EN 12385-2, świadectwo liny nr 60/S/14, 670m nr przetargu 247-81/2019 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [500,00 zł / -] 41 700,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.