AUK/5/NMS/2021/0157

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWKCL Sosnowiec - silniki strugarka szlifierka
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 12.03.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 16.03.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 16.03.2021 11:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Strugarka do metalu nr inw. 1/414/2519 nr przetargu 247-28/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 800,00
2 Silnik spalinowy typ SW 680/59/8/89, nr fabryczny TA860300007 nr przetargu 247-29/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 400,00
3 Silnik spalinowy typ 5DSRG, nr fabryczny 1205 nr przetargu 247-30/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 400,00
4 Silnik spalinowy typ 920, nr fabryczny 8806001250 nr przetargu 247-31/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 400,00
5 Silnik spalinowy typ 5DSRG/11/1999, nr fabryczny 13214 nr przetargu 247-32/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 400,00
6 Silnik spalinowy nr przetargu 247-33/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 400,00
7 Szlifierka stołowa dwutarczowa nr przetargu 247-34/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 1 200,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.