AUK/5/NMS/2021/0158

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Rydułtowy - elementy maszyny wyciągowej
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 12.03.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 16.03.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 16.03.2021 12:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Podzespoły maszyny wyciągowej WL4 – 3200, (numer inwentarzowy 641-276025) obejmujące: rozdzielnie zasilającą 6 kV – zestawiona z 6 pól typu UniCell, silnik główny (M1, M2), typ DMI400T 650 kW – 2 szt., transformator przekształtnikowy (TP1, TP2), typ TZAM800/6 – 2 szt., transformator potrzeb własnych (TPW), typ TZAM100/6, szafę przekształtników głównych (PG1, PG2) wraz z szafą przełącznicy (POG), stycznikami głównymi (KOG1, KOG2) typ SU 8 z dławikami, szafę wzbudzenia silników wyciągowych (SW) i rozdzielnia 500V (SR), szafę zasilania 230V i 24V (SN) i szafę sterowania elektrycznego (SS), szafę regulatora jazdy (SRJ), pulpit sterowniczy (P), kabinę maszynisty wyciągowego, szafę sterowania hamulca (HE), szafę sterowania pneumatycznego ZSHP-A1 (HP) wraz z hamulcem pneumatycznym (2 cylindry typu HOP III + ciężary + cięgna), zespół awaryjnego zatrzymania PZAZ, zasilacz hydrauliczny układu smarowania łożysk typ UHMZ200/25-0,55-N1-0772, zasilacz hydrauliczny układu smarowania przekładni typ UHMZ400/44-2,2-N2-0970, zasilacz przemysłowy ZP-220/5 nr przetargu 247-37/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [5000,00 zł / -] 453 000,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.