AUK/5/NMS/2021/0159

Nieruchomość położona w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru obejmująca działkę gruntu nr 2560/95 o powierzchni 0,2200 ha zabudowana trzema budynkami tworzącymi budynek warsztatu mechanicznego o pow. zabudowy 567 m2, budynkiem warsztatu szkolnego o pow. zabudowy 333 m2, placem w rejonie warsztatów szkolnych o pow. 1100 m2, częścią ogrodzenia o długości 75 m, 3 słupami oświetleniowymi wraz z lampami oraz udziałem 1/8 części w działakch nr 2561/95 o pow. 0,3363 ha, nr 2542/96 o
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 09.03.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 11.03.2021 13:30:00
Czas zakończenia aukcji 11.03.2021 13:45:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Nieruchomość położona w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru obejmująca działkę gruntu nr 2560/95 o powierzchni 0,2200 ha zabudowana trzema budynkami tworzącymi budynek warsztatu mechanicznego o pow. zabudowy 567 m2, budynkiem warsztatu szkolnego o pow. zabudowy 333 m2, placem w rejonie warsztatów szkolnych o pow. 1100 m2, częścią ogrodzenia o długości 75 m, 3 słupami oświetleniowymi wraz z lampami oraz udziałem 1/8 części w działkch nr 2561/95 o pow. 0,3363 ha, nr 2542/96 o pow. 0,0349 ha oraz drodze dojazdowej 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10000,00 zł / -] 735 000,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.