AUK/5/NMSM/2021/0011

Sprzedaż złomu kabla miedzianego z Oddziału CZOK w Czeladzi
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 19.04.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 21.04.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 21.04.2021 12:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Danuta Zuza 32 432-1321 dzuza@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 ZŁOM KABLA MIEDZIANEGO SYGNALIZACYJNEGO I TELETECHNICZNEGO 0,5 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / 1000,00 zł] 7 190,00

Dokumenty wymagane

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego1
oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów trwałych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., treść ogłoszenia
Oświadczenie oferenta, że oferent nie posiada w stosunku do Spółki wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu
aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów oraz indywidualny numer rejestrowy (BDO) Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.