AUK/5/NMSM/2021/0012

Sprzedaż złomu kl. N5; N6; N10; kabli miedz. w otulinie; kabli miedz. rózne przekroje; kabli alumin. w otulinie z Oddziału KWK Wieczorek II
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 21.04.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 23.04.2021 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 23.04.2021 09:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Danuta Zuza 32 432-1321 dzuza@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY NIESTOPOWY N5 35 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / 100,00 zł] 1 250,00
2 ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY NIESTOPOWY N6 45 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / 100,00 zł] 1 560,00
3 ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY NIESTOPOWY N10 650 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / 100,00 zł] 1 280,00
4 złom kabli miedzianych w otulinie o średnicy powyżej 40 mm 7 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / 1000,00 zł] 14 780,00
5 ZŁOM KABLA MIEDZIANEGO W OTULINIE 10 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / 1000,00 zł] 14 780,00
6 złom kabli aluminiowych w otulinie o średnicy powyżej 40 mm 11 t
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / 100,00 zł] 2 460,00

Dokumenty wymagane

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego1
aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów oraz indywidualny numer rejestrowy (BDO) Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów trwałych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., treść ogłoszenia
Oświadczenie oferenta, że oferent nie posiada w stosunku do Spółki wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.