AUK/5/NMS/2021/0299

Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Zgody o łącznej powierzchni 6,5786 ha obejmująca działki nr 2/5, 12/10, 12/11, 12/13, 13/36, 14/2, 15/1, 17/9, 17/10, 17/11, 17/15 zabudowane kompleksem obiektów sportowych byłego klubu KS Rozwój w Katowicach
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 17.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 19.05.2021 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 19.05.2021 09:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Zgody o łącznej powierzchni 6,5786 ha obejmująca działki nr 2/5, 12/10, 12/11, 12/13, 13/36, 14/2, 15/1, 17/9, 17/10, 17/11, 17/15 zabudowane kompleksem obiektów sportowych byłego klubu KS Rozwój w Katowicach 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100000,00 zł / -] 18 500 000,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.