AUK/5/NMS/2021/0306

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - urządzenia elektryczne
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 14.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 18.05.2021 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 18.05.2021 09:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Ognioszczelna rozdzielnia 12 polowa 6kV, w tym 9 pól typu ROK 6EM/A/Od/MM/ROL/WD – ognioszczelne pola rozdzielcze odpływowe średniego napięcia i 3 pola typu OPR KAZ-PS 700 – ognioszczelne pola rozdzielcze sprzęgłowe średniego napięcia nr inw. 610/71456 nr przetargu 247-43/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [500,00 zł / -] 65 000,00
2 Transformator T3Wb 10/0,5 10 szt. nr przetargu 247-44/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 8 000,00
3 Silnik 2SGKF 225L4 3 szt. nr przetargu 247-45/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 6 000,00
4 Silnik 4SGKf 225L4 nr przetargu 247-46/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 100,00
5 Silnik SGKH 200S4 4 szt. nr przetargu 247-47/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 400,00
6 Silnik 3/DGK 160S4 7 szt. nr przetargu 247-48/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 4 100,00
7 Silnik 2SGK 160S4 nr przetargu 247-49/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 700,00
8 Izolatory trakcyjne uchwytowe 400 szt. nr przetargu 247-50/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 1 800,00
9 Izolatory trakcyjne odciągowe 350 szt. nr przetargu 247-51/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 1 600,00
10 Izolatory trakcyjne odciągowe sprzączkowe 19 szt. nr przetargu 247-52/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [5,00 zł / -] 200,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.