AUK/5/NMS/2021/0307

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - urządzenia elektryczne
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 14.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 18.05.2021 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 18.05.2021 10:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy OW 1202 3 szt. nr przetargu 247-115/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 5 700,00
2 Ognioszczelny zespół transformatorowy OZTM 2 szt. nr przetargu 247-116/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 200,00
3 Ognioszczelny zespół transformatorowy OZTK 1362/A nr inw. 613/71210, 613/71205, 2 szt. nr przetargu 247-117/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 400,00
4 Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy OW 1484N 3 szt. nr przetargu 247-118/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 6 200,00
5 Ognioszczelny zespół transformatorowy OZTU 0352 2 szt. nr przetargu 247-119/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 300,00
6 Wyłącznik stycznikowy KWSOi 40-24 2 szt. nr przetargu 247-120/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 1 500,00
7 Metanomierz MM-2 PW nr inw. 801/70298, 801/70299, 801/70300, 801/70301, 801/70325, 801/70326, 801/70348, 801/70350, 801/70351, 801/70357, 801/70358, 801/70359, 801/70360, 801/70361, 801/70362, 801/70363, 801/70364, 801/70365, 801/70366, 801/70367, 20 szt. nr przetargu 247-121/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 3 400,00
8 Separator iskrobezpieczny dwustanowy SID-1 801/82052, 801/82053, 2 szt. nr przetargu 247-122/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [5,00 zł / -] 500,00

Dokumenty wymagane

Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.