AUK/5/NMS/2021/0308

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - platformy, węże
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 14.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 18.05.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 18.05.2021 11:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Platforma nr inw. 710/70135, 710/70136, 710/70137, 710/70138, 710/70139, 710/70140, 710/70141, 710/70142, 710/70143, 710/70144, 10 szt. nr przetargu 247-4/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 3 800,00
2 Platforma WOZ-20 nr inw.710/70206 nr przetargu 247-5/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [5,00 zł / -] 400,00
3 Urządzenie mechaniczne do opylania wyrobisk nr inw. 511/72805 nr przetargu 247-6/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 6 400,00
4 Wąż typ 2ST- 3000 mb nr przetargu 247-7/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 3 100,00
5 Wąż typ 2ST- 500 mb nr przetargu 247-8/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 600,00
6 Wąż typ 2ST- 700 mb nr przetargu 247-9/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 800,00
7 Wąż typ 4ST- 200 mb nr przetargu 247-10/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [5,00 zł / -] 300,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.