AUK/5/NMS/2021/0317

Nieruchomość w Dusznikach-Zdroju przy ul. Podgórze o powierzchni 1,5353 ha obejmująca działkę gruntu nr 33, budynek wczasowy OW Górnik o powierzchni zabudowy 446,00 m2, budynek wczasowy o powierzchni zabudowy 149,00 m2, 2 budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 106,00 m2 i 15,00 m2, sieć rozdzielczą gazu, sieć rozdzielczą wody, zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej, kocioł c.o. ECONOMIC 25 kW, kocioł c.o. ECONOMIC 75 kW, podgrzewacz
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 19.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 21.05.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 21.05.2021 12:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Nieruchomość w Dusznikach-Zdroju przy ul. Podgórze o powierzchni 1,5353 ha obejmująca działkę gruntu nr 33, budynek wczasowy OW Górnik o powierzchni zabudowy 446,00 m2, budynek wczasowy o powierzchni zabudowy 149,00 m2, 2 budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 106,00 m2 i 15,00 m2, sieć rozdzielczą gazu, sieć rozdzielczą wody, zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej, kocioł c.o. ECONOMIC 25 kW, kocioł c.o. ECONOMIC 75 kW, podgrzewacz wody REFLEX 410, kocioł gazowy 1 000 -12 członowy, szafę chłodniczą HJK 410, szafę chłodniczą HJK 410, szafę chłodniczą HJK 410, chłodziarkę POLAR, naświetlacz do jaj, taboret gazowy TG – 2 ZAN, taboret elektryczny TE 3N, zbiornik hydroforowy 300 l oraz elementy wyposażenia 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10000,00 zł / -] 770 000,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.