AUK/5/NMS/2021/0318

udział 1/11 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2760/202 o pow. 0,5045 ha położonej w Czerwionce-Leszczynach w rejonie ulicy 3-go Maja
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 19.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 21.05.2021 13:00:00
Czas zakończenia aukcji 21.05.2021 13:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 udział 1/11 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2760/202 o pow. 0,5045 ha położonej w Czerwionce-Leszczynach w rejonie ulicy 3-go Maja 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 700,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.