AUK/5/NMS/2021/0322

Nieruchomości w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej o łącznej powierzchni 7,7223 ha obejmujące działki nr: 5976/457, 5979/456, 5982/455, 5132/450, 7267/450, 7269/450, 7272/442, 7274/450 oraz sześć betonowych zbiorników wodnych podsadzkowych o łącznej pojemności 3 300m3 zlokalizowanych na działce 7267/450
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 20.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 24.05.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 24.05.2021 12:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Nieruchomości w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej o łącznej powierzchni 7,7223 ha obejmujące działki nr: 5976/457, 5979/456, 5982/455, 5132/450, 7267/450, 7269/450, 7272/442, 7274/450 oraz sześć betonowych zbiorników wodnych podsadzkowych o łącznej pojemności 3 300m3 zlokalizowanych na działce 7267/450 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [20000,00 zł / -] 1 650 000,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.