AUK/5/NMS/2021/0323

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWKCL Mysłowice urządzenia
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 21.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 25.05.2021 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 25.05.2021 09:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Przetwornice trzymaszynowe nr inw. 1/347/300029, 1/347/300030 szt.2 nr przetargu 247-341/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 3 700,00
2 Amplidyna nr inw. 1/347/300032 nr przetargu 247-342/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 1 900,00
3 Urządzenie sprężarkowe nr inw. 1/441/300851 nr przetargu 247-343/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 5 600,00
4 Transformator mocy nr inw. 1/630/300038 nr przetargu 247-344/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 5 600,00
5 Transformator nr 1 nr inw. 1/630/301862 nr przetargu 247-345/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 7 400,00
6 Aparaty UGW/D-12-IV-WODNE nr inw. 1/652/303716, 1/652/303717 szt.2 nr przetargu 247-346/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 300,00
7 Aparaty grzewczo-wentylacyjne UGW/D-12-W-IV nr inw. 1/652/303718, 1/652/303719, 1/652/303720, 1/652/303721 szt.4 nr przetargu 247-347/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 4 400,00
8 Nagrzewnice wodne JUWENT z wentylatorem nr inw. 1/652/303722, 1/652/303723 szt.2 nr przetargu 247-348/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 300,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.