AUK/5/NMS/2021/0325

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - transformatory
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 21.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 25.05.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 25.05.2021 11:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Transformator olejowy TNOSI 1600/10 nr inw. 613/70276 nr przetargu 247-83/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 18 000,00
2 Transformator olejowy TNOSI 630/10 nr inw. 613/70277 nr przetargu 247-84/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 8 300,00
3 Transformator olejowy TON 315/10 nr inw. 630/70383 nr przetargu 247-85/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 9 200,00
4 Transformator olejowy TONb 315/10 nr inw. 630/70384 nr przetargu 247-86/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 9 200,00
5 Transformator olejowy TAOa 400 nr inw. 630/70434 nr przetargu 247-87/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 9 400,00
6 Transformator olejowy TAOa 800/6 nr inw. 630/70433 nr przetargu 247-88/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 200,00
7 Transformator olejowy TAOb 400/15 nr inw. 630/70448 nr przetargu 247-89/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 3 400,00
8 Transformator olejowy KTMU7XA 5216 nr inw. 630/70444 nr przetargu 247-90/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 16 400,00
9 Transformator THL 2500/6 suchy nr inw. 630/70441 nr przetargu 247-91/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [500,00 zł / -] 22 700,00
10 Transformator T3CH/D 1000/6 suchy nr inw. 630/70412 nr przetargu 247-92/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 200,00
11 Transformator T3CH/D 1000/6 suchy nr inw. 630/70413 nr przetargu 247-93/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 200,00
12 Transformator T3CH/D 1000/6 suchy nr inw. 630/70414 nr przetargu 247-94/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 200,00
13 Transformator T3CH/D 1000/6 suchy nr inw. 630/70415 nr przetargu 247-95/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 200,00
14 Transformator T3CH/D 1000/6 suchy nr inw. 630/70416 nr przetargu 247-96/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 200,00
15 Transformator T3CH/D 1000/6 suchy nr inw. 630/70421 nr przetargu 247-97/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 200,00
16 Transformator T3CH/D 1000/6 suchy nr inw. 630/70422 nr przetargu 247-98/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 200,00
17 Transformator T3CH/D 1000/6 suchy nr inw. 630/70423 nr przetargu 247-99/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 200,00
18 Transformator T3CK/D 1000/6 suchy nr inw. 630/70424 nr przetargu 247-100/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 3 800,00
19 Transformator TZE 1000/6 suchy nr inw. 630/70456 nr przetargu 247-101/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 700,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.