AUK/5/NMS/2021/0326

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Pokój - wagony piaskarki
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 21.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 25.05.2021 12:00:00
Czas zakończenia aukcji 25.05.2021 12:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135825 nr przetargu 247-103/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 400,00
2 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135826 nr przetargu 247-104/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 400,00
3 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135827 nr przetargu 247-105/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 900,00
4 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135828 nr przetargu 247-106/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 500,00
5 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135829 nr przetargu 247-107/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 500,00
6 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135830 nr przetargu 247-108/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 800,00
7 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135831 nr przetargu 247-109/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 800,00
8 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135832 nr przetargu 247-110/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 500,00
9 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135833 nr przetargu 247-111/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 14 400,00
10 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135834 nr przetargu 247-112/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 600,00
11 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135835 nr przetargu 247-113/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 800,00
12 Wagon kolejowy - piaskarka nr inw. 1/700/135836 nr przetargu 247-114/2021 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 13 500,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.