Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
AUK/5/NMS/2021/0391 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - giętarki 22.06.2021 12:00:00 24.06.2021 09:00:00 24.06.2021 09:15:00
AUK/27/DMM/2021/0015 Lokal mieszkalny Bytom ul. Samotna 1/17 22.06.2021 10:00:00 24.06.2021 10:00:00 24.06.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0392 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - obrabiarki 22.06.2021 12:00:00 24.06.2021 10:00:00 24.06.2021 10:15:00
AUK/27/DMM/2021/0014 Lokal mieszkalny Bytom ul. Racjonalizatorów 25/7 22.06.2021 10:00:00 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0393 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - ognioszczelne stacje 22.06.2021 12:00:00 24.06.2021 11:00:00 24.06.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0394 Nieruchomość w Trzebini przy ul. 1 Maja o łącznej powierzchni 0,1589 ha obejmująca działki nr 1192/5 i 1192/9 23.06.2021 12:00:00 25.06.2021 09:00:00 25.06.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0395 Niezabudowane działki gruntu nr 2561/4 i 2561/5 o łącznej powierzchni 0,6301 ha w Sosnowcu w rejonie ul. Grenadierów 23.06.2021 12:00:00 25.06.2021 10:00:00 25.06.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0396 Nieruchomość położona w Zabrzu w rejonie ul. Legnickiej i Gawrona, obejmująca działkę nr 2300/123 o powierzchni 0,5652 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1Z/00062127/1 23.06.2021 12:00:00 25.06.2021 11:00:00 25.06.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0397 Nieruchomość w Rudołtowicach w rejonie rzeki Wisły obejmująca działki nr 867/132 i 1153/134 o łącznej powierzchni 4,7417 ha 23.06.2021 12:00:00 25.06.2021 12:00:00 25.06.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0398 Udział 615/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 4531/33 o powierzchni 0,0936 ha oraz prawie własności budynku biurowego segment "B" o powierzchni zabudowy 502,4 m2 wraz z prawe własności 25 urządzeń klimatyzacyjnych związanych z przedmiotową nieruchomością w Tychach przy ul. Bałuckiego 4 24.06.2021 12:00:00 28.06.2021 09:00:00 28.06.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0399 Nieruchomość w Zabrzu przy ul. Donnersmarcka obejmująca działkę nr 107/3 o powierzchni 3,6456 ha 24.06.2021 12:00:00 28.06.2021 10:00:00 28.06.2021 10:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0023 Sprzedaz złomu lin stal-gumowych z Oddziału CZOK 24.06.2021 12:00:00 28.06.2021 10:00:00 28.06.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0400 Nieruchomość w Zabrzu przy ul. Ziemskiej obejmująca działkę nr 187/16 o powierzchni 3,7427 ha 25.06.2021 12:00:00 29.06.2021 09:00:00 29.06.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0401 Nieruchomość w Trzebini przy ul. Piłsudskiego o łącznej powierzchni 0,1628 ha obejmująca działki nr 2291, 2292 i 2293 25.06.2021 12:00:00 29.06.2021 10:00:00 29.06.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0402 Nieruchomość zabudowana położona w Knurowie, obręb Szczygłowice przy ulicy Lignozy, w skład której wchodzą: prawo użytkowania wieczystego działki o numerze geodezyjnym 921/102, prawo własności innego budynku niemieszkalnego (budynku handlowo – gastronomicznego) o powierzchni użytkowej 141,92 m2, 25.06.2021 12:00:00 29.06.2021 11:00:00 29.06.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0403 Nieruchomość w Zabrzu przy ul. Lompy 11 obejmująca działkę gruntu nr 703/213 o powierzchni 0,1378 ha, budynek administracyjny o kubaturze 5206 m³, garaż dla sanitarki o kubaturze 58 m³ oraz prawo własności 16 ruchomych składników majątku stanowiących elementy wyposażenia przedmiotowego budynku 25.06.2021 12:00:00 29.06.2021 13:00:00 29.06.2021 13:15:00
AUK/5/NMS/2021/0404 Nieruchomość w Pszowie przy ul. Ks. Pawła Skwary o łącznej powierzchni 0,2249 ha obejmująca działki nr 2329/229 i 2331/229 oraz budynek kasyna NOT o powierzchni zabudowy 577,00 m2, mur oporowy o długości 10,00 m, schody przy budynku kasyna o powierzchni 27,00 m2 28.06.2021 12:00:00 30.06.2021 09:00:00 30.06.2021 09:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0024 Sprzedaż złomu stalowego kl. N2; N5; N10; z. transformatorowy; prostownikowy; silnikowy z Oddziału KWK Wieczorek II 28.06.2021 12:00:00 30.06.2021 09:00:00 30.06.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0405 Nieruchomość w Pszowie przy ul. Ks. Pawła Skwary o łącznej powierzchni 0,1445 ha obejmująca: działkę 2576/51 o powierzchni 0,0995 ha, budynek biurowy, działkę 2390/212 oraz plac przed budynkiem Zarządu 28.06.2021 12:00:00 30.06.2021 10:00:00 30.06.2021 10:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0025 Sprzedaż złomu kabli miedzianych w otulinie z Oddziału KWK Piekary I 28.06.2021 12:00:00 30.06.2021 10:00:00 30.06.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0406 Nieruchomość położona w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru obejmująca działkę gruntu nr 2560/95 o powierzchni 0,2200 ha zabudowana trzema budynkami tworzącymi budynek warsztatu mechanicznego o pow. zabudowy 567 m2, budynkiem warsztatu szkolnego o pow. zabudowy 333 m2, placem w rejonie warsztatów szkolnych o pow. 1100 m2, częścią ogrodzenia o długości 75 m, 3 słupami oświetleniowymi wraz z lampami oraz udziałem 1/8 części w działakch nr 2561/95 o pow. 0,3363 ha, nr 2542/96 o 28.06.2021 12:00:00 30.06.2021 11:00:00 30.06.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0407 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Krupiński - szkło zbrojone 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 09:00:00 01.07.2021 09:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0026 Sprzedaż złomu stalowego kl. N-7 z Oddziału KWK Boże Dary Mysłowice Wesoła I 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 09:00:00 01.07.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0408 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Śląsk - stacje transformatorowe 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 10:00:00 01.07.2021 10:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0027 Sprzedaż złomu stalowego kl. N-7 z Oddziału KWK Boże Dary Mysłowice Wesoła I 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 10:00:00 01.07.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0409 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - kołowroty 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 11:00:00 01.07.2021 11:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0028 Sprzedaż złomu stalowego kl. N10 z Oddziału KWK Krupiński 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 11:00:00 01.07.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0410 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Śląsk - ognioszczelne pola rozdzielcze 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 12:00:00 01.07.2021 12:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0029 Sprzedaz złomu stalowego kl. N-6 i kl. W-1 z Oddziału KWK Boże Dary Mysłowice Wesoła I 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 12:00:00 01.07.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0411 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - hydrauliczna przecinarka 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 12:30:00 01.07.2021 12:45:00
AUK/5/NMS/2021/0412 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Śląsk - ognioszczelne pola rozdzielcze 29.06.2021 12:00:00 01.07.2021 13:00:00 01.07.2021 13:15:00
AUK/5/NMS/2021/0413 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - urządzenia elektryczne 01.07.2021 12:00:00 05.07.2021 09:00:00 05.07.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0414 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWKCL Brzeszcze - obrabiarki, liny 01.07.2021 12:00:00 05.07.2021 10:00:00 05.07.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0415 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWKCL Sosnowiec - strugarka szlifierka 01.07.2021 12:00:00 05.07.2021 11:00:00 05.07.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0416 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Rydułtowy - elementy maszyny wyciągowej 01.07.2021 12:00:00 05.07.2021 12:00:00 05.07.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0417 Zwałowisko urobku surowego 5000 Mg (przy czym nie więcej i nie mniej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową) 01.07.2021 12:00:00 05.07.2021 13:00:00 05.07.2021 13:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0030 Sprzedaż złomu stalowego zanieczyszczonego kl. N10; N7; N7 (wagony); transformatory olej., żywiczne, kable Al; Cu, silniki elektr. z Oddziału KWK Pokój I Śląsk ; 05.07.2021 12:00:00 07.07.2021 09:00:00 07.07.2021 09:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0031 Sprzedaż złomu stalowego kl. N6; N10; z. przewodów elektr. aluminiowych z Oddziału KWKCL -Brzeszcze Wsch. 05.07.2021 12:00:00 07.07.2021 10:00:00 07.07.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0418 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - liny 06.07.2021 12:00:00 08.07.2021 09:00:00 08.07.2021 09:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0032 Sprzedaż złomu kl. N6; N10; kabli miedz. w otulinie; kabli miedz. rózne przekroje z Oddziału KWK Wieczorek II 06.07.2021 12:00:00 08.07.2021 09:00:00 08.07.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0419 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - obrabiarki, elementy obudowy 06.07.2021 12:00:00 08.07.2021 10:00:00 08.07.2021 10:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0033 Sprzedaż złomu stalowego kl. N2;N7;N10; kabla Al z Oddziału KWK "Boże Dary Mysłowice Wesoła I" 06.07.2021 12:00:00 08.07.2021 10:00:00 08.07.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0420 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - kołowroty 06.07.2021 12:00:00 08.07.2021 11:00:00 08.07.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0421 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Piekary - urządzenia 06.07.2021 12:00:00 08.07.2021 12:00:00 08.07.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0422 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - silniki 07.07.2021 12:00:00 09.07.2021 09:00:00 09.07.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0423 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - urządzenia elektryczne 07.07.2021 12:00:00 09.07.2021 10:00:00 09.07.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0424 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - platforma, węże 07.07.2021 12:00:00 09.07.2021 11:00:00 09.07.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0425 Nieruchomość w Gliwicach przy ul. ks. Antoniego Korczoka o powierzchni 0,2032 ha obejmująca działkę nr 796 08.07.2021 12:00:00 12.07.2021 09:00:00 12.07.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0426 Nieruchomość w Gliwicach przy ul. Ciesielskiej o łącznej powierzchni 9,3910 ha obejmująca: działki nr 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 oraz odpady o kodzie 01 04 12 (odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin) w ilości ok. 2,03 mln Mg 08.07.2021 12:00:00 12.07.2021 10:00:00 12.07.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0427 Nieruchomości w Chorzowie przy ul. Oświęcimskiej o łącznej powierzchni 7,4468 ha obejmujące działki nr 906/53, 528/29, 375/33, 917/34, 914/29, 522/26, 907/26, 1028/26 oraz ogrodzenie stacji uzdatniania wody Chorzów, ogrodzenie szybu IV z prefabrykatów, ogrodzenie szybu IV, tory wąskotorowe 08.07.2021 12:00:00 12.07.2021 11:00:00 12.07.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0428 Nieruchomość w Będzinie przy ul. Granicznej, Barlickiego i Różyckiego o łącznej powierzchni 4,0399 ha obejmująca działki nr 1367/2, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1469 08.07.2021 12:00:00 12.07.2021 12:00:00 12.07.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0429 Nieruchomości w Czerwionce-Leszczynach w rejonie ul. 3-go Maja o łącznej powierzchni 0,1806 ha obejmujące działki nr 2602/202, 2603//202, 2604/202 oraz udział 1/14 części w działce nr 2598/202 08.07.2021 12:00:00 12.07.2021 13:00:00 12.07.2021 13:15:00
AUK/5/NMS/2021/0430 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Młodzieżowej obejmująca działkę nr 1008/27, o powierzchni 0,0783 ha 09.07.2021 12:00:00 13.07.2021 09:00:00 13.07.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0431 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Młodzieżowej i Tomasza obejmująca działkę nr 1013/22 o powierzchni 0,0538 ha 09.07.2021 12:00:00 13.07.2021 10:00:00 13.07.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0432 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Młodzieżowej obejmująca działkę nr 733/27, o powierzchni 0,0769 ha 09.07.2021 12:00:00 13.07.2021 11:00:00 13.07.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0433 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Młodzieżowej obejmująca działkę nr 735/27, o powierzchni 0,0785 ha 09.07.2021 12:00:00 13.07.2021 12:00:00 13.07.2021 12:15:00
AUK/27/DMM/2021/0016 Lokal mieszkalny Radzionków, ul. Artura 15b/3 16.07.2021 10:00:00 20.07.2021 09:00:00 20.07.2021 09:15:00
AUK/27/DMM/2021/0017 Lokal mieszkalny Bytom, ul. Stanisława Palińskiego 4/3 16.07.2021 10:00:00 20.07.2021 10:00:00 20.07.2021 10:15:00
AUK/27/DMM/2021/0018 Lokal mieszkalny Bytom, ul.Strzelców Bytomskich 190/8 16.07.2021 10:00:00 20.07.2021 11:00:00 20.07.2021 11:15:00
AUK/27/DMM/2021/0019 Lokal mieszkalny Bytom, ul. Aleja Legionów 15/5 16.07.2021 10:00:00 20.07.2021 12:00:00 20.07.2021 12:15:00
AUK/27/DMM/2021/0020 Lokal mieszkalny Radzionków, ul. Artura 13b/6 16.07.2021 10:00:00 20.07.2021 13:00:00 20.07.2021 13:15:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG SA
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl