Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
AUK/5/NMS/2021/0132 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - koła napędowe 03.03.2021 12:00:00 05.03.2021 09:00:00 05.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0133 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - obudowy 03.03.2021 12:00:00 05.03.2021 10:00:00 05.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0134 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Wieczorek - obrabiarki 03.03.2021 12:00:00 05.03.2021 11:00:00 05.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0135 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Śląsk - stacje transformatorowe 03.03.2021 12:00:00 05.03.2021 12:00:00 05.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0136 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Krupiński - szkło zbrojone 03.03.2021 12:00:00 05.03.2021 13:00:00 05.03.2021 13:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0006 Sprzedaż złomu kabla Cu; silnikowego z Oddziału KWK Boże Dary- Mysłowice -Wesoła I Ruch Mysłowice-Wesoła 04.03.2021 12:00:00 08.03.2021 09:00:00 08.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0007 Sprzedaż złomu stalowego kl. N10; N6 z Oddziału KWK Jas-Mos- Rydułtowy I 04.03.2021 12:00:00 08.03.2021 10:00:00 08.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMSM/2021/0008 Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10; N-7; N-3; N-2 z Oddziału KWK Piekary I 04.03.2021 12:00:00 08.03.2021 11:00:00 08.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0137 Nieruchomość w Zabrzu przy ul. Hagera o łącznej powierzchni 5,9245 ha obejmująca działki gruntu 1482/225, 1483/225 i 1719/225 05.03.2021 12:00:00 09.03.2021 09:00:00 09.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0138 Nieruchomość w Zabrzu przy ul. Ziemskiej obejmująca działkę nr 187/16 o powierzchni 3,7427 ha 05.03.2021 12:00:00 09.03.2021 10:00:00 09.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0139 Nieruchomość w Zabrzu przy ul. Pordzika o łącznej powierzchni 0,3696 ha obejmująca działki gruntu nr 4707/183, 4701/184, 4702/184, 4703/184, 4704/184, 4705/184, 4706/183, 4708/183, nr 4710/183 oraz prawo własności 2 zbiorników wodnych, żelbetowych, każdy o średnicy 15 m i wysokości 6,8 m zlokalizowanych na działce 4707/183 05.03.2021 12:00:00 09.03.2021 11:00:00 09.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0140 Nieruchomość w Trzebini przy ul. Piłsudskiego o łącznej powierzchni 0,1628 ha obejmująca działki nr 2291, 2292 i 2293 05.03.2021 12:00:00 09.03.2021 12:00:00 09.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0141 Nieruchomość w Pszowie przy ul. Ks. Pawła Skwary o łącznej powierzchni 0,2249 ha obejmująca działki nr 2329/229 i 2331/229 oraz budynek kasyna NOT o powierzchni zabudowy 577,00 m2, mur oporowy o długości 10,00 m, schody przy budynku kasyna o powierzchni 27,00 m2 08.03.2021 12:00:00 10.03.2021 09:00:00 10.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0142 Nieruchomość w Rudołtowicach w rejonie rzeki Wisły obejmująca działki nr 867/132 i 1153/134 o łącznej powierzchni 4,7417 ha 08.03.2021 12:00:00 10.03.2021 10:00:00 10.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0143 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Piłkarskiej o łącznej powierzchni 2,6747 ha zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00000514/9, obejmująca działki nr: 2810/89 i 2817/89 08.03.2021 12:00:00 10.03.2021 11:00:00 10.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0144 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Piłkarskiej obejmująca działkę nr 2811/89 o powierzchni 0,9056 ha 08.03.2021 12:00:00 10.03.2021 12:00:00 10.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0145 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Młodzieżowej i Tomasza obejmująca działkę nr 1013/22 o powierzchni 0,0538 ha 08.03.2021 12:00:00 10.03.2021 13:00:00 10.03.2021 13:15:00
AUK/27/DMM/2021/0024 Lokal mieszkalny - Zabrze, ul. Częstochowska 4/7 09.03.2021 10:00:00 11.03.2021 09:00:00 11.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0146 Nieruchomość w Libiążu przy ul. Jazdówka o łącznej powierzchni 0,4898 ha obejmująca działki nr: 1506/8 i 1506/9 09.03.2021 12:00:00 11.03.2021 09:00:00 11.03.2021 09:15:00
AUK/27/DMM/2021/0025 Lokal mieszkalny - Bytom, ul. Małgorzatki 16/9 09.03.2021 10:00:00 11.03.2021 10:00:00 11.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0147 Nieruchomość w Pszowie przy ul. Ks. Pawła Skwary o łącznej powierzchni 0,1445 ha obejmująca: działkę 2576/51 o powierzchni 0,0995 ha, budynek biurowy, działkę 2390/212 oraz plac przed budynkiem Zarządu 09.03.2021 12:00:00 11.03.2021 10:00:00 11.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0148 Nieruchomości w Pszowie przy ul. Ks. Pawła Skwary o łącznej powierzchni 0,8485 obejmujące działki gruntu nr 2577/51, 2391/212, 980/212, 1602/212 wraz z prawem własności zlokalizowanych na działce numer 2577/51 schodów z murem oporowym 09.03.2021 12:00:00 11.03.2021 11:00:00 11.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0149 Nieruchomość niezabudowana w Knurowie przy ul. Targowej obejmująca działkę gruntu nr 1696/50 o powierzchni 0,4752 ha wraz z udziałem 1/4 w działce gruntu nr 1696/49 o powierzchni 0,1883 ha oraz udziałem 1/2 w działce 1730/20 o powierzchni 0,0129 ha 09.03.2021 12:00:00 11.03.2021 12:00:00 11.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0150 Nieruchomość w Sosnowcu przy ul. Wagowej/Zielonej obejmująca działkę nr 819/28 o pow. 0,1651 ha 09.03.2021 12:00:00 11.03.2021 13:00:00 11.03.2021 13:15:00
AUK/5/NMS/2021/0159 Nieruchomość położona w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru obejmująca działkę gruntu nr 2560/95 o powierzchni 0,2200 ha zabudowana trzema budynkami tworzącymi budynek warsztatu mechanicznego o pow. zabudowy 567 m2, budynkiem warsztatu szkolnego o pow. zabudowy 333 m2, placem w rejonie warsztatów szkolnych o pow. 1100 m2, częścią ogrodzenia o długości 75 m, 3 słupami oświetleniowymi wraz z lampami oraz udziałem 1/8 części w działakch nr 2561/95 o pow. 0,3363 ha, nr 2542/96 o 09.03.2021 12:00:00 11.03.2021 13:30:00 11.03.2021 13:45:00
AUK/5/NMS/2021/0151 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Wieczorek - tory 11.03.2021 12:00:00 15.03.2021 09:00:00 15.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0152 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - silniki wentylatorów 11.03.2021 12:00:00 15.03.2021 10:00:00 15.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0153 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - transformatory, rozdzielnie 11.03.2021 12:00:00 15.03.2021 11:00:00 15.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0154 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Śląsk - cyfrowy aparat rejestrujący 11.03.2021 12:00:00 15.03.2021 12:00:00 15.03.2021 12:15:00
AUK/27/DMM/2021/0026 Lokal mieszkalny - Bytom, ul. Zabrzańska 122/6 12.03.2021 10:00:00 16.03.2021 09:00:00 16.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0155 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Wieczorek - silniki 12.03.2021 12:00:00 16.03.2021 09:00:00 16.03.2021 09:15:00
AUK/27/DMM/2021/0027 Lokal mieszkalny - Bytom, ul. Armii Krajowej 28/I/2 12.03.2021 10:00:00 16.03.2021 10:00:00 16.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0156 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWKCL Brzeszcze - obrabiarki, liny 12.03.2021 12:00:00 16.03.2021 10:00:00 16.03.2021 10:15:00
AUK/27/DMM/2021/0028 Lokal mieszkalny - Bytom, ul. Macieja Rataja 2/9 12.03.2021 10:00:00 16.03.2021 11:00:00 16.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0157 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWKCL Sosnowiec - silniki strugarka szlifierka 12.03.2021 12:00:00 16.03.2021 11:00:00 16.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0158 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Rydułtowy - elementy maszyny wyciągowej 12.03.2021 12:00:00 16.03.2021 12:00:00 16.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0160 Nieruchomość w Rybniku przy ul. Ignacego Mościckiego obejmująca działkę nr 333/2 o powierzchni 0,5085 ha 15.03.2021 12:00:00 17.03.2021 09:00:00 17.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0161 Nieruchomość niezabudowana w Zabrzu przy ul. Ziemskiej o łącznej powierzchni 0,4340 ha obejmująca działki gruntu nr 306/16 i 307/16 15.03.2021 12:00:00 17.03.2021 10:00:00 17.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0162 Nieruchomość w Będzinie przy ul. Granicznej, Barlickiego i Różyckiego o łącznej powierzchni 4,0399 ha obejmująca działki nr 1367/2, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1469 15.03.2021 12:00:00 17.03.2021 11:00:00 17.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0163 Nieruchomość w Czeladzi przy ul. Kościuszki i Granicznej o łącznej powierzchni 1,6242 ha obejmująca działki nr 6/26 i 6/33 15.03.2021 12:00:00 17.03.2021 12:00:00 17.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0164 Nieruchomość niezabudowana w Sosnowcu w rejonie ul. Grenadierów obejmująca działkę gruntu nr 2565/8 o pow. 0,0638 ha 16.03.2021 12:00:00 18.03.2021 09:00:00 18.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0165 Nieruchomość w Sosnowcu w rejonie ul Stacyjnej o łącznej powierzchni 7,9599 ha obejmująca działki nr 2815/11 i 2815/12 16.03.2021 12:00:00 18.03.2021 10:00:00 18.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0166 Nieruchomość w Sosnowcu w rejonie ulic Górników i Braci Mieroszewskich o łącznej powierzchni 0,4366 ha obejmująca działki nr 605/8, 605/9, 605/10 oraz budynek warsztatowo – magazynowy o powierzchni użytkowej 335 m2 zlokalizowany na działce 605/10 16.03.2021 12:00:00 18.03.2021 11:00:00 18.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0167 Nieruchomość w Sosnowcu w rejonie ul. Wagowej obejmująca działkę nr 865/8 o powierzchni 0,5696 ha 16.03.2021 12:00:00 18.03.2021 12:00:00 18.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0168 Nieruchomość w Rudzie Śląskiej przy ul. Otylii o łącznej powierzchni 1,6171 ha obejmująca działki nr 1 i 2 18.03.2021 12:00:00 22.03.2021 09:00:00 22.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0169 Nieruchomość w Rybniku przy ul. Zamenhofa zapisana w księdze wieczystej GL1Y/00139479/3 obejmująca prawo użytkowania wieczystego działki nr 231/22 o powierzchni 0,0893 ha oraz udział 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 233/22 o powierzchni 0,0130 ha 18.03.2021 12:00:00 22.03.2021 10:00:00 22.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0170 Nieruchomość w Gliwicach przy ul. Wschodniej obejmująca działkę nr 1238/2 o powierzchni 0,1626 ha 18.03.2021 12:00:00 22.03.2021 11:00:00 22.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0171 Nieruchomości w Będzinie w rejonie ul. Górniczej o łącznej powierzchni 0,3729 ha obejmujące działki nr 53/55, 53/56, 53/57, 53/59, 53/60 18.03.2021 12:00:00 22.03.2021 12:00:00 22.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0172 Nieruchomość w Sosnowcu w rejonie ul. Świerkowej i Wagowej o łącznej powierzchni 0,4922 ha obejmująca działki nr 867/2, 868/2, 869/2, 870/2, 871/2, 872/2, 873/2, 874/2 18.03.2021 12:00:00 22.03.2021 13:00:00 22.03.2021 13:15:00
AUK/5/NMS/2021/0173 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Magdaleny obejmująca: działkę nr 897/59 o powierzchni 0,1144 ha 19.03.2021 12:00:00 23.03.2021 10:00:00 23.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0174 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Młodzieżowej obejmująca działkę nr 2049/22, o powierzchni 0,1063 ha 19.03.2021 12:00:00 23.03.2021 11:00:00 23.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0175 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Młodzieżowej obejmująca działkę nr 2048/22, o powierzchni 0,1077 ha 19.03.2021 12:00:00 23.03.2021 12:00:00 23.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0176 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Młodzieżowej/Racławickiej obejmująca działkę nr 2047/22, o powierzchni 0,1073 ha 19.03.2021 12:00:00 23.03.2021 13:00:00 23.03.2021 13:15:00
AUK/5/NMS/2021/0177 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Krupiński - elementy napędowe 22.03.2021 12:00:00 24.03.2021 09:00:00 24.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0178 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - odłączniki 22.03.2021 12:00:00 24.03.2021 10:00:00 24.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0179 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Piekary - ciągnik kolejki podwieszanej 22.03.2021 12:00:00 24.03.2021 11:00:00 24.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0180 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - silniki indukcyjne 22.03.2021 12:00:00 24.03.2021 12:00:00 24.03.2021 12:15:00
AUK/5/NMS/2021/0181 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWKCL Mysłowice urządzenia 22.03.2021 12:00:00 24.03.2021 13:00:00 24.03.2021 13:15:00
AUK/5/NMS/2021/0182 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Krupiński - wyposażenie pralni 23.03.2021 12:00:00 25.03.2021 09:00:00 25.03.2021 09:15:00
AUK/5/NMS/2021/0183 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - przekaźniki 23.03.2021 12:00:00 25.03.2021 10:00:00 25.03.2021 10:15:00
AUK/5/NMS/2021/0184 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - urządzenia elektryczne 23.03.2021 12:00:00 25.03.2021 11:00:00 25.03.2021 11:15:00
AUK/5/NMS/2021/0185 Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Wieczorek - pomy, kołowroty, urządzenia sejsmologiczne 23.03.2021 12:00:00 25.03.2021 12:00:00 25.03.2021 12:15:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG SA
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl