Lista aukcji ogłoszonych

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
AUK-MK/00000896 Lokal mieszkalny Będzin, ul. Marii Konopnickiej 16/6#AZM/DM/74/2023/10-23#Lokal mieszkalny Będzin, ul. Marii Konopnickiej 16/6 27.02.2024 10:00:00 29.02.2024 08:00:00 29.02.2024 08:15:00
AUK-MK/00000897 Lokal mieszkalny Piekary Śląskie, ul.Bytomska 122/V/13#AZM/DM/11/2024/11-23#Lokal mieszkalny Piekary Śląskie, ul.Bytomska 122/V/13 27.02.2024 10:00:00 29.02.2024 09:00:00 29.02.2024 09:15:00
AUK-NR/00001041 Nieruchomość w Rybniku w rejonie ul. Bogusławskiego obejmująca działkę nr 2397/41 o powierzchni 1,2029 ha#230-83/2023# 27.02.2024 12:00:00 29.02.2024 09:00:00 29.02.2024 09:15:00
AUK-MK/00000898 Lokal mieszkalny Radzionków, ul. Z. Nałkowskiej 3a/5#AZM/DM/12/2024/11-23#Lokal mieszkalny Radzionków, ul. Z. Nałkowskiej 3a/5 27.02.2024 10:00:00 29.02.2024 10:00:00 29.02.2024 10:15:00
AUK-NR/00001042 Nieruchomość w Sosnowcu w rejonie ul. Kosynierów obejmująca działkę nr 1825/52 o powierzchni 0,0987 ha#230-112/2022# 27.02.2024 12:00:00 29.02.2024 10:00:00 29.02.2024 10:15:00
AUK-MK/00000899 Lokal mieszkalny Radzionków, ul. Wandy 1/II/10#AZM/DM/12/2024/11-23#Lokal mieszkalny Radzionków, ul. Wandy 1/II/10 27.02.2024 10:00:00 29.02.2024 11:00:00 29.02.2024 11:15:00
AUK-NR/00001043 Nieruchomość w Rudzie Śląskiej przy ul. Tunkla o powierzchni 1,6567 ha,działkę gruntu nr 734/54 wraz z ulicami i placami Wirek o pow. 1796 m2 oraz suwnicę 2-belkową DE-5T wraz z torowiskiem o długości ok. 160 m a także udział 1/8 części w działce nr 726/54 o powierzchni 0,7283 ha i udział 1/8 części w budowli stanowiącej drogi i chodniki#230-8/2023# 27.02.2024 12:00:00 29.02.2024 11:00:00 29.02.2024 11:15:00
AUK-MK/00000900 Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Beethovena 8a/5#AZM/DM/14/2024/10-23#Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Beethovena 8a/5 27.02.2024 10:00:00 29.02.2024 12:00:00 29.02.2024 12:15:00
AUK-MK/00000901 Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. A. Mickiewicza 36/12#AZM/DM/15/2024/10-23#Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. A. Mickiewicza 36/12 27.02.2024 10:00:00 29.02.2024 13:00:00 29.02.2024 13:15:00
AUK-NR/00001044 Nieruchomość w Knurowie przy ul. Kilińskiego obejmująca działkę nr 894/76 o powierzchni 0,3189 ha zabudowaną trzema budynkami handlowo-usługowymi o łącznej powierzchni zabudowy 835 m2#230-131/2023# 29.02.2024 12:00:00 04.03.2024 09:00:00 04.03.2024 09:15:00
AUK-NR/00001045 Neruchomość w Kaniowie w rejonie ul. S. Kóski o łącznej powierzchni 0,1700 ha obejmująca działki gruntu nr 166/97, 166/98 i 166/99#230-135/2023# 29.02.2024 12:00:00 04.03.2024 10:00:00 04.03.2024 10:15:00
AUK-NR/00001046 Nieruchomość w Sosnowcu w rejonie ul. Minerów o łącznej powierzchni 1,4297 ha obejmująca działki nr 2565/32, 2565/33, 2793/33 oraz plac składowy materiałów przy Szybie „Karol”#230-93/2022# 29.02.2024 12:00:00 04.03.2024 11:00:00 04.03.2024 11:15:00
AUK-NR/00001047 Nieruchomość w Libiążu przy ul. Paprociej obejmująca działkę nr 1214/38 o powierzchni 0,5114 ha zabudowaną fragmentem estakady kablowej#230-122/2023# 29.02.2024 12:00:00 04.03.2024 12:00:00 04.03.2024 12:15:00
AUK-MK/00000902 Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 52/7#AZM/DM/84/2023/10-23#Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 52/7 01.03.2024 10:00:00 05.03.2024 08:00:00 05.03.2024 08:15:00
AUK-MK/00000903 Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 23/3#AZM/DM/65/2023/10-23#Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 23/3 01.03.2024 10:00:00 05.03.2024 08:30:00 05.03.2024 08:45:00
AUK-MK/00000904 Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 44/10#AZM/DM/79/2023/10-23#Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 44/10 01.03.2024 10:00:00 05.03.2024 09:00:00 05.03.2024 09:15:00
AUK-NR/00001048 Nieruchomość w Chorzowie przy ul. Odległej o łącznej powierzchni 1,1184 ha obejmująca działki gruntu nr 6/47, 7/1, 7/2 i 6/10#230-66/2023# 01.03.2024 12:00:00 05.03.2024 09:00:00 05.03.2024 09:15:00
AUK-ZL/00000151 Sprzedaż złomu kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych, złomu kabli aluminiowych z Oddziału KWKCL Rejon Polikwidacyjny „Piekary I”#2261-34/2023# 01.03.2024 12:00:00 05.03.2024 09:00:00 05.03.2024 09:15:00
AUK-MK/00000905 Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 23/14#AZM/DM/75/2023/10-23#Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 23/14 01.03.2024 10:00:00 05.03.2024 09:30:00 05.03.2024 09:45:00
AUK-MK/00000906 Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 23/1#AZM/DM/70/2023/10-23#Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul.K.I. Gałczyńskiego 23/1 01.03.2024 10:00:00 05.03.2024 10:00:00 05.03.2024 10:15:00
AUK-NR/00001049 Nieruchomość w Katowicach w rejonie ul. Mysłowickiej o łącznej powierzchni 5,9622 ha, obejmująca działki nr 214/59, 215/59, 236/59, 239/59, 266/59 wraz z ogrodzeniami o dł. 556 m2 i 953 m2 oraz kruszywo naturalne o granulacji 4-8 i 8-16 mm w ilości szacunkowej około 5990 Mg#230-62/2023# 01.03.2024 12:00:00 05.03.2024 10:00:00 05.03.2024 10:15:00
AUK-MK/00000907 Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul. Podjazdowa 6/25#AZM/DM/76/2023/10-23#Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul. Podjazdowa 6/25 01.03.2024 10:00:00 05.03.2024 10:30:00 05.03.2024 10:45:00
AUK-MK/00000908 Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul. mjr H. H. Dobrzańskiego 114/15#AZM/DM/71/2023/10-23#Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul. mjr H. H. Dobrzańskiego 114/15 01.03.2024 10:00:00 05.03.2024 11:00:00 05.03.2024 11:15:00
AUK-NR/00001050 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Racjonalizatorów o łącznej powierzchni 0,0329 ha, położon obejmująca działki gruntu nr 1603/24 i 1604/24#230-77/2023# 01.03.2024 12:00:00 05.03.2024 11:00:00 05.03.2024 11:15:00
AUK-NR/00001051 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Magdaleny obejmująca: działkę nr 897/59 o powierzchni 0,1144 ha#230-159/2023# 01.03.2024 12:00:00 05.03.2024 12:00:00 05.03.2024 12:15:00
AUK-NR/00001052 Nieruchomość w Czerwionce-Leszczynach w rejonie ul. Odrodzenia obejmująca działkę nr 2827/67 o powierzchni 0,8309 ha#230-69/2023# 04.03.2024 12:00:00 06.03.2024 09:00:00 06.03.2024 09:15:00
AUK-NR/00001053 Nieruchomość w Lędzinach przy ul. Pokoju obejmująca działki nr: 1867/48 i 1875/49 o łącznej powierzchni 0,4897 ha#230-170/2023# 04.03.2024 12:00:00 06.03.2024 10:00:00 06.03.2024 10:15:00
AUK-NR/00001054 Nieruchomość w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja obejmująca działki nr 3605/207 i 3607/207 o łącznej powierzchni 0,0684 ha#230-174/2023# 04.03.2024 12:00:00 06.03.2024 11:00:00 06.03.2024 11:15:00
AUK-MK/00000910 Lokal mieszkalny Będzin, ul. N. Barlickiego 16/49#AZM/DM/73/2023/10-23#Lokal mieszkalny Będzin, ul. N. Barlickiego 16/49 05.03.2024 10:00:00 07.03.2024 08:00:00 07.03.2024 08:15:00
AUK-MK/00000912 Lokal mieszkalny Wojkowice, ul. G. Morcinka 22/9#AZM/DM/87/2023/10-23#Lokal mieszkalny Wojkowice, ul. G. Morcinka 22/9 05.03.2024 10:00:00 07.03.2024 09:00:00 07.03.2024 09:15:00
AUK-MU/00000328 Sprzedaż ruchomych składników majątku KWKCL Krupiński - ładownice, motoreduktory#24-1/2024# 05.03.2024 12:00:00 07.03.2024 09:00:00 07.03.2024 09:15:00
AUK-MK/00000911 Lokal mieszkalny Będzin, ul. N. Barlickiego 20/20#AZM/DM/78/2023/10-23#Lokal mieszkalny Będzin, ul. N. Barlickiego 20/20 05.03.2024 10:00:00 07.03.2024 10:00:00 07.03.2024 10:15:00
AUK-MU/00000329 Sprzedaż ruchomych składników majątku CZOK - silnik#247-29/2023# 05.03.2024 12:00:00 07.03.2024 10:00:00 07.03.2024 10:15:00
AUK-MK/00000909 Lokal mieszkalny Będzin, ul. Marii Konopnickiej 14/13#AZM/DM/66/2023/10-23#Lokal mieszkalny Będzin, ul. Marii Konopnickiej 14/13 05.03.2024 10:00:00 07.03.2024 11:00:00 07.03.2024 11:15:00
AUK-MU/00000330 Sprzedaż ruchomych składników majątku KWK Pokój - aparatura sejsmoakustyczna#247-25-28/2023# 05.03.2024 12:00:00 07.03.2024 11:00:00 07.03.2024 11:15:00
AUK-MK/00000913 Lokal mieszkalny Radzionków, ul. Bezpieczna 2/20#AZM/DM/97/2023/11-23#Lokal mieszkalny Radzionków, ul. Bezpieczna 2/20 05.03.2024 10:00:00 07.03.2024 12:00:00 07.03.2024 12:15:00
AUK-MU/00000331 Sprzedaż ruchomych składników majątku KWKCL Krupiński - urządzenia elektryczne#247-32-34/2023# 05.03.2024 12:00:00 07.03.2024 12:00:00 07.03.2024 12:15:00
AUK-MU/00000332 Sprzedaż ruchomych składników majątku KWKCL - drewno zmieszane#247-42/2023# 05.03.2024 12:00:00 07.03.2024 13:00:00 07.03.2024 13:15:00
AUK-NR/00001055 Nieruchomość w Rydułtowach w rejonie ul. Gen. Maczka obejmująca działki nr 173/2, 327/13, 328/13, 329/13, 334/13, 335/13, 336/13, 339/15, 340/14 i 341/15 o łącznej powierzchni 0,2100 ha#230-87/2023# 07.03.2024 12:00:00 11.03.2024 09:00:00 11.03.2024 09:15:00
AUK-NR/00001056 Nieruchomość w Knurowie w rejonie ul. Zwycięstwa obejmująca działkę nr 1167/107 o powierzchni 0,0581 ha#230-106/2023# 07.03.2024 12:00:00 11.03.2024 10:00:00 11.03.2024 10:15:00
AUK-NR/00001057 Nieruchomość w Katowicach przy ul. Załęskiej 51 obejmująca działki 17/4 i 4/2 o łącznej powierzchni 0,1450 ha zabudowane budynkiem zakładu opieki medycznej o powierzchni zabudowy 337,0 m2 oraz byłą stacją trafo o powierzchni zabudowy 9 m2 wraz z ogrodzeniem#230-100/2023# 07.03.2024 12:00:00 11.03.2024 11:00:00 11.03.2024 11:15:00
AUK-NR/00001058 Nieruchomość w Bytomiu w rejonie ul. Magdaleny o łącznej powierzchni 1,0700 ha obejmująca działki gruntu nr 483/52 i 506/44#230-52/2023# 07.03.2024 12:00:00 11.03.2024 12:00:00 11.03.2024 12:15:00
AUK-MK/00000914 Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. 1 Maja 94/1#AZM/DM/01/2024/10-23#Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. 1 Maja 94/1 08.03.2024 10:00:00 12.03.2024 08:00:00 12.03.2024 08:15:00
AUK-MK/00000915 Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Kresowa 7/4#AZM/DM/02/2024/10-23#Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Kresowa 7/4 08.03.2024 10:00:00 12.03.2024 09:00:00 12.03.2024 09:15:00
AUK-NR/00001059 Nieruchomość w w Brzeszczach w rejonie ul. Krasickiego i Drobniaka, o łącznej powierzchni 0,9244 ha obejmująca działki nr: r 1280/59, 1280/60, 1280/61#230-30/2023# 08.03.2024 12:00:00 12.03.2024 09:00:00 12.03.2024 09:15:00
AUK/24/ZDM/2024/0001 Najem terenu o łacznej pow. 7721 m2 położonego w Borowej Wsi (gm. Mikołów) w rejonie ul. Piaskowej 08.03.2024 12:00:00 12.03.2024 10:00:00 12.03.2024 10:15:00
AUK-MK/00000916 Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Zachodnia 9/1#AZM/DM/03/2024/10-23#Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Zachodnia 9/1 08.03.2024 10:00:00 12.03.2024 10:00:00 12.03.2024 10:15:00
AUK-NR/00001060 Nieruchomość w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Górniczej obejmująca działkę nr 4074/122 o powierzchni 0,0737 ha#230-111/2023# 08.03.2024 12:00:00 12.03.2024 10:00:00 12.03.2024 10:15:00
AUK-NR/00001061 Nieruchomość w Goczałkowicach – Zdroju w rejonie ul. Stawowej obejmująca działkę nr 1673/60 o powierzchni 0,3180 ha#230-41/2023# 08.03.2024 12:00:00 12.03.2024 11:00:00 12.03.2024 11:15:00
AUK-MK/00000917 Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Zachodnia 3/4#AZM/DM/05/2024/10-23#Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Zachodnia 3/4 08.03.2024 10:00:00 12.03.2024 12:00:00 12.03.2024 12:15:00
AUK-MK/00000918 Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Zachodnia 10/1#AZM/DM/06/2024/10-23#Lokal mieszkalny Wałbrzych, ul. Zachodnia 10/1 08.03.2024 10:00:00 12.03.2024 13:00:00 12.03.2024 13:15:00
AUK-NR/00001062 Pompownia byłej KWK Powstańców Śląskich#230-31/2023# 11.03.2024 12:00:00 13.03.2024 09:00:00 13.03.2024 09:15:00
AUK-ZL/00000152 Sprzedaż złomu kabli aluminiowych w otulinie, kabli miedzianych w otulinie, złomu akumulatorowego z Oddziału KWKCL Rejon Polikwidacyjny "Centrum"#2261-18/2023# 11.03.2024 08:00:00 13.03.2024 09:00:00 13.03.2024 09:15:00
AUK-NR/00001063 Nieruchomość w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej o łącznej powierzchni 1,5531 ha obejmująca działki nr 1128/50, 1129/50, 1077/50, 1079/50, 1081/50, udział 1/2 części w działce nr 1126/50 o powierzchni 0,0165 ha, budynek przychodni zdrowia o powierzchni zabudowy 649 m2, plac, drogę i chodnik, parking wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, drogi i place przy hotelu robotniczym, sieć kanalizacyjną#230-68/2023# 11.03.2024 12:00:00 13.03.2024 10:00:00 13.03.2024 10:15:00
AUK-ZL/00000153 Sprzedaż złomu kabli aluminiowych z Oddziału KWKCL RP "Boże Dary"#2261-23/2023# 11.03.2024 08:00:00 13.03.2024 10:00:00 13.03.2024 10:15:00
AUK-NR/00001064 Nieruchomość w Zabrzu przy ul. Szybowej/Pod Borem obejmująca działkę nr 413/15 o powierzchni 1,5286 ha#230-132/2022# 11.03.2024 12:00:00 13.03.2024 11:00:00 13.03.2024 11:15:00
AUK-ZL/00000154 Sprzedaż złomu kabli miedzianych pow. 35mm, kabli aluminiowych pow. 35mm, złomu kabli sygnalizacyjnych i teletechnicznych z Oddziału KWKCL Rejon Polikwidacyjny „Makoszowy”#2261-17/2023# 11.03.2024 08:00:00 13.03.2024 11:00:00 13.03.2024 11:15:00
AUK-NR/00001065 Nieruchomość w Goczałkowicach – Zdroju w rejonie ul. Stawowej o łącznej powierzchni 0,7538 ha obejmująca działki nr 1677/58, 1281/58, 419/58#230-40/2023# 11.03.2024 12:00:00 13.03.2024 12:00:00 13.03.2024 12:15:00
AUK-ZL/00000155 Sprzedaż złomu kabli teletechnicznych i sygnałowych z Oddziału KWKCL RP „Wieczorek II”#2261-16/2023# 11.03.2024 08:00:00 13.03.2024 12:00:00 13.03.2024 12:15:00
AUK-MK/00000919 Lokal mieszkalny Bytom, ul. P. Miętkiewicza 1/7#AZM/DM/90/2023/10-23#Lokal mieszkalny Bytom, ul. P. Miętkiewicza 1/7 12.03.2024 10:00:00 14.03.2024 09:00:00 14.03.2024 09:15:00
AUK-MK/00000920 Lokal mieszkalny Wojkowice, ul. J.III Sobieskiego 237/6#AZM/DM/91/2023/11-23#Lokal mieszkalny Wojkowice, ul. J.III Sobieskiego 237/6 12.03.2024 10:00:00 14.03.2024 09:30:00 14.03.2024 09:45:00
AUK-MK/00000922 Lokal mieszkalny Czeladź, ul. Francuska 5/6#AZM/DM/92/2023/10-23#Lokal mieszkalny Czeladź, ul. Francuska 5/6 12.03.2024 10:00:00 14.03.2024 10:00:00 14.03.2024 10:15:00
AUK-MK/00000921 lokal mieszkalny Bytom, ul. Konstytucji 7b/4#AZM/DM/93/2023/10-23#lokal mieszkalny Bytom, ul. Konstytucji 7b/4 12.03.2024 10:00:00 14.03.2024 10:30:00 14.03.2024 10:45:00
AUK-MK/00000923 Lokal mieszkalny Wojkowice, ul. G. Morcinka 18a/12#AZM/DM/94/2023/11-23#Lokal mieszkalny Wojkowice, ul. G. Morcinka 18a/12 12.03.2024 10:00:00 14.03.2024 11:00:00 14.03.2024 11:15:00
AUK-MK/00000924 Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul. W. Witosa 20/5#AZM/DM/95/2023/10-23#Lokal mieszkalny Sosnowiec, ul. W. Witosa 20/5 12.03.2024 10:00:00 14.03.2024 11:30:00 14.03.2024 11:45:00
AUK-MK/00000925 Lokal mieszkalny Wojkowice, ul. J.III Sobieskiego 245a/11#AZM/DM/96/2023/11-23#Lokal mieszkalny Wojkowice, ul. J.III Sobieskiego 245a/11 12.03.2024 10:00:00 14.03.2024 12:00:00 14.03.2024 12:15:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG SA
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@gk.wasko.pl