Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
AUK-NR/00000283 Nieruchomość w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Głowackiego o łącznej powierzchni 0,6662 ha obejmująca działki nr 2527/223, 2528/223 i 2529/223#230-55/2022# 12.08.2022 12:00:00 17.08.2022 09:00:00 17.08.2022 09:15:00
AUK-NR/00000284 Nieruchomość w Knurowie przy ulicy Lignozy obejmująca działkę nr 921/102 zabudowaną budynkiem handlowo – gastronomicznym o powierzchni użytkowej 141,92 m2#230-57/2022# 12.08.2022 12:00:00 17.08.2022 10:00:00 17.08.2022 10:15:00
AUK-NR/00000285 Udział 6580/10000 części w nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego obejmującej działkę nr 2882/2 o powierzchni 0,5863 ha#230-120/2021# 12.08.2022 12:00:00 17.08.2022 11:00:00 17.08.2022 11:15:00
AUK-NR/00000286 Nieruchomość w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33 o łącznej powierzchni 0,1816 ha obejmująca działki nr 1/111 i 1/112 oraz budynek biurowy o kubaturze 3995 m³ i ogrodzenie o długości 95 m i 100 m#230-4/2022# 12.08.2022 12:00:00 17.08.2022 12:00:00 17.08.2022 12:15:00
AUK-NR/00000281 Nieruchomość w Katowicach przy ul. Szybowcowej obejmująca działkę nr 22/64 o powierzchni 1,8644 ha oraz udział 534/1000 części w działce nr 22/63 o powierzchni 0,1462 ha#230-64/2022# 16.08.2022 12:00:00 18.08.2022 09:00:00 18.08.2022 09:15:00
AUK-NR/00000282 Nieruchomość w Katowicach przy ul. Szybowcowej obejmująca działkę nr 22/62 o powierzchni 0,6196 ha oraz udział 178/1000 części w działce nr 22/63 o powierzchni 0,1462 ha#230-65/2022# 16.08.2022 12:00:00 18.08.2022 10:00:00 18.08.2022 10:15:00
AUK-NR/00000299 Nieruchomości w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich oraz w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej o łącznej powierzchni 3,3252 ha obejmujące działki: 1421/30, 1278/30, 766/30, 425/1, 426/1 wraz z zabudową oraz urządzeniami#230-89/2021# 18.08.2022 12:00:00 22.08.2022 09:00:00 22.08.2022 09:15:00
AUK-NR/00000287 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Magdaleny obejmująca: działkę nr 897/59 o powierzchni 0,1144 ha#230-175/2021# 19.08.2022 12:00:00 23.08.2022 09:00:00 23.08.2022 09:15:00
AUK-NR/00000289 Nieruchomość w Będzinie przy ul. Granicznej, Barlickiego i Różyckiego o łącznej powierzchni 4,0399 ha obejmująca działki nr 1367/2, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1469 #230-193/2020# 19.08.2022 12:00:00 23.08.2022 10:00:00 23.08.2022 10:15:00
AUK-NR/00000290 Nieruchomość w Lędzinach przy ul. Pokoju obejmująca działki nr: 1867/48 i 1875/49 o łącznej powierzchni 0,4897 ha#230-162/2021# 19.08.2022 12:00:00 23.08.2022 11:00:00 23.08.2022 11:15:00
AUK-NR/00000291 Nieruchomość w Jaworznie w rejonie ul. Północnej obejmująca działkę nr 881 o powierzchni 0,1018 ha#230-138/2021# 19.08.2022 12:00:00 23.08.2022 12:00:00 23.08.2022 12:15:00
AUK-NR/00000292 Nieruchomość w Katowicach przy ul. Obroki obejmująca działki nr 3/2 i 3/3 o łącznej powierzchni 2,9432 ha#230-147/2021# 19.08.2022 12:00:00 23.08.2022 13:00:00 23.08.2022 13:15:00
AUK-NR/00000293 Nieruchomość w Czerwionce – Leszczynach w rejonie ul. Odrodzenia obejmująca działkę nr 2827/67 o powierzchni 0,8309 ha#230-21/2022# 22.08.2022 12:00:00 24.08.2022 09:00:00 24.08.2022 09:15:00
AUK-NR/00000294 Nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 0,2692 ha w Trzebini w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Kopalnianej obejmujące działki nr 1543/98 i 1543/99 oraz udział 146/10000 części w działce nr 1543/117 o powierzchni 0,6772 ha i udział 146/10000 części w działce nr 1543/120 o powierzchni 0,2659 ha#230-22/2022# 22.08.2022 12:00:00 24.08.2022 10:00:00 24.08.2022 10:15:00
AUK-NR/00000295 Nieruchomość w Gliwicach przy ul. Ciesielskiej o łącznej powierzchni 9,3910 ha obejmująca: działki nr 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 oraz odpady o kodzie 01 04 12 (odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin) w ilości ok. 2,03 mln Mg#230-48/2021# 22.08.2022 12:00:00 24.08.2022 11:00:00 24.08.2022 11:15:00
AUK-NR/00000296 Nieruchomość w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej o łącznej powierzchni 0,2588 ha obejmująca: działkę nr 1128/50, budynek przychodni zdrowia o powierzchni zabudowy 649 m2 , działkęnr 1129/50, udział 1/2 części w działce nr 1126/50, plac droga i chodnik o powierzchni 754,50 m2#230-66/2022# 23.08.2022 12:00:00 25.08.2022 09:00:00 25.08.2022 09:15:00
AUK-NR/00000297 Nieruchomość w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej o powierzchni 0,3067 ha obejmująca działkę nr 1114/53 oraz budynek dyrekcji o powierzchni zabudowy 665,0 m2#230-67/2022# 23.08.2022 12:00:00 25.08.2022 10:00:00 25.08.2022 10:15:00
AUK-NR/00000298 Nieruchomość w Bystrej przy ul. Klimczoka obejmująca działkę nr 1614/1 o powierzchni 0,1505 ha#230-61/2022# 23.08.2022 12:00:00 25.08.2022 11:00:00 25.08.2022 11:15:00
AUK-NR/00000300 Nieruchomość w Bytomiu przy ul. Cyryla i Metodego/Krzyżowej o łącznej powierzchni 0,0897 ha obejmująca działki nr 4478/219 i 218#230-30/2022# 26.08.2022 12:00:00 30.08.2022 09:00:00 30.08.2022 09:15:00
AUK-NR/00000301 Nieruchomość w Rudzie Śląskiej przy ul. Piernikarczyka o łącznej powierzchni 0,1097 ha obejmująca działki nr 3076/334 i 3075/334#230-43/2022# 26.08.2022 12:00:00 30.08.2022 10:00:00 30.08.2022 10:15:00
AUK-NR/00000302 Nieruchomość w Rudzie Śląskiej przy ul. Tunkla 145 o powierzchni 0,1393 ha obejmująca działkę nr 33 o powierzchni 0,1393 ha zabudowaną budynkiem socjalnym o pow. zabudowy 744,00 m2#230-46/2022# 26.08.2022 12:00:00 30.08.2022 11:00:00 30.08.2022 11:15:00
AUK-NR/00000303 Nieruchomość w Katowicach przy ul. Szopienickiej/Transportowców o łącznej powierzchni 7,1709 ha obejmująca działki nr 938/86, 1645/86, 2025/86 i 2231/86#230-51/2022# 26.08.2022 12:00:00 30.08.2022 12:00:00 30.08.2022 12:15:00
AUK-NR/00000288 Lokal użytkowy Gliwice ul. Nwy Świat 6#AZM/DM/1/2022/02-22/LU#Lokal użytkowy Gliwice ul. Nwy Świat 6 30.08.2022 10:00:00 01.09.2022 08:00:00 01.09.2022 08:15:00
AUK-NR/00000304 Nieruchomość w Sosnowcu przy ul. Dworcowej i Ogrodowej, o powierzchni 0,1887 ha obejmująca działkę gruntu nr 1492/2 oraz budynek handlowo – usługowy, tzw. Budynku Związków Zawodowych o powierzchni użytkowej 633,00 m2#230-139/2021# 02.09.2022 12:00:00 06.09.2022 09:00:00 06.09.2022 09:15:00
AUK-NR/00000305 Nieruchomość w Pszowie przy ul. Ks. Pawła Skwary o łącznej powierzchni 0,1445 ha obejmująca: działkę 2576/51 o powierzchni 0,0995 ha, budynek biurowy, działkę 2390/212 oraz plac przed budynkiem Zarządu#230-18/2022# 02.09.2022 12:00:00 06.09.2022 10:00:00 06.09.2022 10:15:00
AUK-NR/00000306 Nieruchomość w Katowicach przy ul. Obroki/Kossutha o łącznej powierzchni 1,2277 ha obejmująca działki nr 2/57 i 3/12 oraz budynek przemysłowy (stacja trafo) o powierzchni zabudowy 15 m2, posadzka z fundamentami (pozostałości po zlikwidowanym budynku przewiązki) o powierzchni zabudowy ok 80 m2, drogi, place i chodniki o łącznej powierzchni ok. 860 m2#230-148/2021# 02.09.2022 12:00:00 06.09.2022 11:00:00 06.09.2022 11:15:00
AUK-NR/00000311 Lokal użytkowy Zabrze, ul. Strażacka 23/5#AZM/DM/2/2022/05-22/LU#Lokal użytkowy Zabrze, ul. Strażacka 23/5 02.09.2022 10:00:00 06.09.2022 12:00:00 06.09.2022 12:15:00
AUK-NR/00000307 Nieruchomość niezabudowana w Piekarach Śląskich w rejonie ul. Partyzantów o łącznej powierzchni 0,4621 ha składająca się z działek gruntu 1500/28, 1646/44, 1648/42, 1650/42, 1652/32, 1654/28, 1656/26, 1728/44, 1729/44, 1730/44, 1731/44#230-175/2020# 06.09.2022 12:00:00 08.09.2022 09:00:00 08.09.2022 09:15:00
AUK-NR/00000308 Nieruchomość niezabudowana w Piekarach Śląskich w rejonie ul. Partyzantów o łącznej powierzchni 0,1606 ha składająca się z działek gruntu 1055/20 i 1047/22#230-176/2020# 06.09.2022 12:00:00 08.09.2022 10:00:00 08.09.2022 10:15:00
AUK-NR/00000309 Udział 615/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 4531/33 o powierzchni 0,0936 ha oraz prawie własności budynku biurowego segment "B" o powierzchni zabudowy 502,4 m2 wraz z prawe własności 25 urządzeń klimatyzacyjnych związanych z przedmiotową nieruchomością w Tychach przy ul. Bałuckiego 4#230-27/2021# 06.09.2022 12:00:00 08.09.2022 11:00:00 08.09.2022 11:15:00
AUK-NR/00000310 Nieruchomość w Katowicach przy ul. Górniczego Dorobku obejmująca działkę nr 1399/86 o powierzchni 0,6271 ha#230-27/2022# 06.09.2022 12:00:00 08.09.2022 12:00:00 08.09.2022 12:15:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG SA
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@coig.pl