Zaloguj się

Rejestracja użytkownika

Udział w aukcjach wymaga posiadania imiennego konta użytkownika Portalu. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego dostępnego po wybraniu opcji "Zarejestruj się" na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące czynności, jakie należy wykonać w celu aktywacji konta.

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG SA
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@gk.wasko.pl