Lista aukcji ogłoszonych (AUKCJE NA SPRZEDAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ)

Typ Kod aukcji Nazwa aukcji Data zak. ofer. Data rozp. Data zak. Zgłoszenie
AUK-MU/00000298 Sprzedaż ruchomych składników majątku KWK Wieczorek - szyny#247-8/2023# 12.10.2023 12:00:00 16.10.2023 09:00:00 16.10.2023 09:15:00
AUK-MU/00000299 Sprzedaż ruchomych składników majątku CZOK - silnik transformatory#247-29-30/2023# 12.10.2023 12:00:00 16.10.2023 10:00:00 16.10.2023 10:15:00
AUK-MU/00000300 Sprzedaż ruchomych składników majątku KWK Pokój - aparatura sejsmoakustyczna#247-25-28/2023# 12.10.2023 12:00:00 16.10.2023 11:00:00 16.10.2023 11:15:00
Ostatnia aktualizacja: | Następne odświeżenie za s

O PORTALU AUKCJI NIEPUBLICZNYCH

Portal obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem aukcji elektronicznych, w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami poza cenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania przetargowego. Funkcjonalność portalu pozwala również przeprowadzać jedno lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym ofertowaniem.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

COIG SA
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
Tel. +48 32 757 4444
Email: zgloszenie@gk.wasko.pl