AUK/5/NMS/2021/0155

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Wieczorek - silniki
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 12.03.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 16.03.2021 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 16.03.2021 09:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Silnik SZUc158c nr przetargu 247-167/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 10 700,00
2 Silnik SZc660 nr przetargu 247-168/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 950,00
3 Silnik BNSg160L1 nr przetargu 247-169/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 570,00
4 Silniki Sg160M-6 3 szt. nr przetargu 247-170/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 800,00
5 Silniki 2SIE160L6 2 szt. nr przetargu 247-171/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 1 600,00
6 Silnik Sg160L6 nr przetargu 247-172/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 640,00
7 Silnik SZDSp54e nr przetargu 247-173/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 660,00
8 Silnik Se200L-6 b nr przetargu 247-174/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 1 250,00
9 Silnik DMSf160L6 nr przetargu 247-175/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 540,00
10 Silnik BMSf160L6 nr przetargu 247-176/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 740,00
11 Silnik SG90L4H nr przetargu 247-177/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [5,00 zł / -] 400,00
12 Silnik Sg160M6 nr przetargu 247-178/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [5,00 zł / -] 500,00
13 Silnik 30f225M8 nr przetargu 247-179/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 1 500,00
14 Silnik ST160M-4 nr przetargu 247-180/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 670,00
15 Silnik SZJa 66b nr przetargu 247-181/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [10,00 zł / -] 540,00
16 Silnik typ Gae-1410s/02 b nr przetargu 247-182/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [500,00 zł / -] 29 500,00
17 Silnik typ Gae-1410s/02 nr przetargu 247-183/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [500,00 zł / -] 29 500,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.