AUK/5/NMS/2021/0246

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Piekary - ciągnik kolejki podwieszanej
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 16.04.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 20.04.2021 09:00:00
Czas zakończenia aukcji 20.04.2021 09:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Ciągnik spalinowy kolejki podwieszanej PIOMA CSP-5: - numer fabryczny 105/12, - typ PIOMA CSP-5, - max. obroty 2300obr/min, - poj. skokowa 4,76 dm3 - zużycie paliwa 325g/kWh, - prędkość max. dla trzech wózków jezdnych 2,5 m/s, - liczba wózków napędowych 3,4,5 lub 6, - średnica koła napędowego 340 mm, - rok budowy 2012. nr inw. 1/511/33462 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [500,00 zł / -] 31 000,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.