AUK/5/NMS/2021/0248

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Wieczorek - pomy, kołowroty
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 16.04.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 20.04.2021 11:00:00
Czas zakończenia aukcji 20.04.2021 11:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Pompa OS-250 AM/2 nr inwentarzowy 29/415/4047623 nr przetargu 247- 242/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 7 000,00
2 Pompa OS-250 AM/2 nr inw. 29/415/4047636 nr przetargu 247- 243/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 7 800,00
3 Pompa OS-200 B/3 nr inw. 29/415/409933 nr przetargu 247- 244/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 9 300,00
4 Przesuwnik OPEŁ nr inw. 29/511/403665 nr przetargu 247- 245/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 9 600,00
5 Kołowrót EKO D30 nr inw. 29/641/411239 nr przetargu 247- 247/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 800,00
6 Kołowrót EKO D30 nr inw. 29/641/411320 nr przetargu 247- 248/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 800,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.