AUK/5/NMS/2021/0324

Sprzedaż ruchomych składników majątku z KWK Makoszowy - urządzenia elektryczne
Typ aukcji:
Czas zakończenia ofertowania 21.05.2021 12:00:00
Czas rozpoczęcia aukcji 25.05.2021 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 25.05.2021 10:15:00
Przedłużenie 2min

Lista kontaktów

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Stanisław Walkowicz 32 432-1311 swalkowicz@srk.com.pl

Pozycje

Lp Nazwa pozycji Ilość JM Kryteria
1 Rozrusznik tyrystorowy RTO-400/1/14 2 szt. nr przetargu 247-251/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [100,00 zł / -] 9 100,00
2 Zespół transformatorowy ZZTO-12/a nr inw. 613/70288 nr przetargu 247-254/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 3 100,00
3 Wyłącznik stycznikowy HA-dk8.6/1/1VAC/2 nr inw. 610/71332, 610/71333 2 szt. nr przetargu 247-255/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 500,00
4 Ognioszczelna stacja dwuodpływowa OSD-1 nr inw. 613/71146, 613/71147 2 szt. nr przetargu 247-256/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 500,00
5 Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy OWD-1202 KU nr inw. 610/71199, 610/71233 2 szt. nr przetargu 247-257/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 600,00
6 Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy OW-1202K nr inw. 610/71195, 610/70218 2 szt. nr przetargu 247-258/2020 1 szt.
Nazwa Skok [min/max] Kierunek licytacji Wartość wywoławcza
Cena [50,00 zł / -] 2 600,00

Dokumenty wymagane

Dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów/Dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej
Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń: • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, • postanowienia Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A./Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., • treść ogłoszenia
Dowód wniesienia wadium
Uwaga: warunkiem koniecznym kompletności oferty są przesłane dokumenty oraz oferta cenowa.